Blog

กฟผ.ทดลองความประหยัดพลังงานของหลอด LED

ความสามารถในการประหยัดไฟฟ้านั้นเป็นจุดเด่นของหลอด LED ที่หลายๆ คนอาจเคยได้ยินมา ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) นั้นได้ศึกษาผลการประหยัดด้วยการเปลี่ยนโคมไฟถนนจากเดิมใช้หลอดไฟแบบ High Pressure มาเป็นหลอด LED โดยการทดลองนี้ดำเนินการในพื้นที่เขื่อน 4 แห่ง คือ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ซึ่งทั้ง 4 เขื่อนมีจำนวนโคมไฟรวมกันทั้งหมด 1,607 โคม

LED-lighting-in-commercial-building

ผลจากการทดลองพบว่าหลังจากเปลี่ยนมาใช้หลอด LED แล้วสามารถประหยัดไฟได้มากถึง 230 กิโลวัตต์ หรือเทียบเท่ากับ 72% เมื่อพิจารณาจากหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ลดลงไป 1.01 ล้านหน่วย/ปีเลยทีเดียว หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 2.7 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 554 ตันต่อปี

จะเห็นว่าหลอด LED นั้นสามารถประหยัดไฟฟ้าได้อย่างมากเมื่อเทียบกับหลอดไฟประเภทอื่น ส่วนสาเหตุที่ทำให้หลอด LED ประหยัดไฟมากกว่าหลอดประเภทอื่น ที่เห็นได้ชัดก็คือลักษณะของการให้แสดงสว่างของหลอด LED นั้นจะใช้เพียงวงจรเล็กๆ ให้ไฟฟ้าวิ่งไปที่ตัวหลอด ไม่ต้องผ่านการแปลงไฟฟ้า หรือเผาไส้หลอดให้ร้อนจนมีแสงออกมาซึ่งทำให้สูญเสียพลังงานไปแบบหลอดไฟแบบอื่นๆ