Blog

คำแนะนำสำหรับการใช้หลอดไฟ LED ให้เหมาะกับขนาดห้อง

การเลือกหลอดไฟ LED ตามความสว่างและจำนวนของหลอดให้เหมาะสมกับพื้นที่ของห้องแต่ละห้องนั้น มีประโยชน์อย่างมากในการประหยัดงบประมาณและได้แสงที่เพียงพอตามความต้องการ นำมาสู่บรรยากาศที่น่าอยู่และสบายตาภายในบ้าน ต่อไปนี้ผมจะขอแนะนำการติดตั้งหลอดไฟ LED ในห้องต่างๆ โดยบอกถึงปริมาณวัตถ์ จำนวนหลอด และขนาดห้องที่ใช้ครับ

หลอดไฟ LED ขนาดห้อง

 

1.ห้องครัว

 • ห้องครัวขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  10 หลอด
 • ห้องครัวขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  8   หลอด
 • ห้องครัวขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w   8  หลอด

2.ห้องทำงาน

 • ห้องทำงานขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  10 หลอด
 • ห้องทำงานขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  8 หลอด
 • ห้องทำงานขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w  8 หลอด

3.ห้องนอน

 • ห้องนอนขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  4 หลอด
 • ห้องนอนขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  2 หลอด
 • ห้องนอนขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w  2 หลอด

4.ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่น

 • ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นขนาดห้อง 15 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 5 w  8 หลอด
 • ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นขนาดห้อง 20 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 7 w  6 หลอด
 • ห้องน้ำ,ห้องนั่งเล่นขนาดห้อง 25 ตร.ม. ใช้หลอดไฟ LED 10 w  6 หลอด