Blog

หลอดไฟ LED ประหยัดจริงหรือไม่ ?

เป็นคำถามที่หลายคนอยากจะรู้กันใช่ไหมครับว่า หลอด LED นั้นประหยัดไฟจริงหรือไม่ และทำไมถึงประหยัดไฟกว่าหลอดชนิดอื่น นั่นเพราะหลักการทำงานของ LED ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าในการจุดไส้หลอด ภายใน LED จะมีชิปเล็กๆ ซึ่งเมื่อกระแสไหลผ่าน จะมีการแลกเปลี่ยนอิเล็กตรอนของสารกึ่งตัวนำทำให้เกิดแสงสว่าง LED จึงใช้กระแสไฟต่ำกว่าในการให้แหล่งกำเนิดแสงสว่างและความร้อนที่เกิดขึ้นก็ต่ำด้วย ข้อดีนี้เองทำให้เมื่อนำไปติดภายในตู้เย็นหรือภายในห้องที่เปิดเครื่องปรับอากาศก็จะช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลงประหยัดไฟมากขึ้น เนื่องจากอุณหภูมิไม่สูงเท่าหลอดไฟทั่วไป

หลอดไฟ LED ประหยัดไฟ

ประหยัดค่าแอร์